Енергоефективні школи

 

У 2022 – 2023 н.р. наш заклад є учасником науково-дослідної роботи обласного рівня «Розробка механізмів розвитку компетентностей з енергоефективності та енергозбереження здобувачів загальної середньої освіти на засадах міжгалузевої інтеграції 2021-2024 роках»

Метою експерименту є розробити та обґрунтувати механізми розвитку компетентностей з енергоефективності та енергозбереження здобувачів повної загальної середньої освіти засобами інтеграції предметів інваріантної складової освітньої програми 2-4 класів.

Учасники здобувачі освіти 4-А класу (вчитель початкових класів Комарь С.М.) та 4-Б класу(вчитель початкових класів Борисенко А.М.).

Практичне значення дослідження зумовлене вирішенням проблеми формування компетентностей з питань енергоефективності, енергозбереження та житлово-комунального управління здобувачів освіти засобами міжгалузевої інтеграції через залучення до дослідницької діяльності широкого кола педагогічних працівників; розробка та обгрунтування механізмів розвитку компетентностей свідомого споживання енергоресурсів та енергоефективності здобувачів освіти, в тому числі й з використанням технологій дистанційного навчання та розширеного доступу до інноваційного освітнього контенту на засадах мереженої співпраці.

У 2022 – 2023 н.р. наш заклад є учасником науково-дослідної роботи обласного рівня «Розвиток громадянських компетентностей в умовах закладів загальної середньої освіти»

Підвищення рівня громадянської компетентності учнів та їх громадянської активності шляхом упровадження науково й експериментально обґрунтованого дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Створення демократичного освітнього середовища у навчальному закладі на основі упровадження принципів

Мета дослідження полягає у підготовці учасників освітнього процесу навчального закладу до впровадження нових парадигмальних підходів, що забезпечать формування громадянських компетентностей учнів завдяки наданому дидактико-методичному та навчальному забезпеченню.

Учасники здобувачі освіти 1- 9 класів.